Web Design Services

Аналогово видеонаблюдение

При традиционните CCTV камери за видеонаблюдение, сигналът се приема в аналогов формат. Сигналът, който излиза от аналоговите камери за видеонаблюдение, се пренася с коаксиален кабел до централно място (DVR), където се осъществяват наблюдението, видеоанализът и записът на пренесените данни. Именно DVR рекордерът преобразува аналоговия сигнал в цифров.

Една от основните характеристики на аналоговото видеонаблюдение е, че може да използва всички видове камери, предназначени за видеонаблюдение. Тук визираме камери с метален и пластмасов корпус, булет камери, куполни камери, бокс камери и други.

Предимства на аналоговите камери:

  • Ефективно решение при ограничен бюджет - цената на оборудването е по-ниска в сравнение с апаратурата, нужна за другите видове видеонаблюдение.
  • Високо ниво на адаптивност - при аналоговото видеонаблюдение, моделите на камерите и самото оборудване, могат да бъдат от различни производители и все пак да работят пълноценно.
  • Възможност за надграждане - ако желаете да подобрите качеството на получаваните изображения, това е възможно чрез поставяне на HD камери към изградената аналогова мрежа. Единствено трябва да съобразите, че DVR рекордерът също трябва да бъде с HD технология.

Услугата ни включва:

  • Консултация с наш специалист.
  • Избор на камери и необходими компоненти.
  • Създаване на окабеляване, ако не е налично такова.
  • Монтаж на апаратурата.
  • Настройки на създадената система за видеонаблюдение.
  • Гаранционно обслужване и поддръжка на изградената системата.

Цена

Формирането на цената зависи от избора на апаратура, която да съответства на специфичните изисквания на всеки клиент. От значение е и дали ще се изгражда окабеляване, или ще се ползва вече създадено такова.

 

Изберете нас!

MD ZERO предлага най-доброто в областта на аналоговото видеонаблюдение. Ние ще изградим за вас ефективна система за сигурност с безкомпромисно качество. Нашите специалисти ще се погрижат за инсталацията на най-подходящата за вас апаратура, както и за нейното поддържане след това. Избирайки нас, избирате сигурност и качество! Потърсете ни за консултация!