ERP системи

ERP системата представлява интегрирана софтуерна, информационна система, посредством която фирмите или организациите планират и управляват ресурсите си. Технологията включва възможност за управление на всички процеси, извършващи се в едно търговско или промишлено предприятие - бюджет, производство, продажби, доставки, наличност в склада, счетоводство и др.

ERP технологията работи на основата на база данни, съдържаща информация за вътрешните процеси в предприятието. Тяхното автоматизиране увеличава продуктивността и намаля процента на допускането на грешки. Целта на този вид системата е създаването на пълен регистър с информация, която да бъде споделяна от всички ERP аспекти, за да се улесни и повиши производителността във фирмата.

Предимства на ERP системите:

 • Ефективно планиране на бюджета - рационално използване на приходите и подробна информация за разходите и за правилно планиране на ресурсите.
 • Намаляване на процента на загубите.
 • Автоматизация и оптимизация на работния процес.
 • Редуциране броя на допуснати от служителите грешки.
 • Контрол над всички съставни части на предприятието.
 • Анализ на резултатите за постигане на успешен бизнес.

Услугата ни включва всички основни модули:

 • Маркетинг
 • Продажби
 • Производство
 • Склад и движение на материали
 • Снабдяване
 • Сервиз
 • Човешки ресурси
 • Логистика
 • Финанси
 • Администрация
 • Документи
 • Настройки
 • Персонален модул

Модулите са специализирани в определени области от работата на търговското предприятие.

Цена

Цената се определя от обхвата и структурата на ERP технологията. Потърсете ни за консултация, за да Ви дадем повече яснота относно функционалностите на системата, както и да Ви помогнем в избора на модул.

Изберете нас!

MD ZERO притежава дългогодишен опит в разработката, интеграцията и поддръжката на софтуер за управление на бизнес ресурси. В нашата работа използваме най-добрите практики за организация на търговската дейност. Ще Ви помогнем за ефективното развитие на Вашия бизнес!