КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМА НАРЕЧЕНА КЛЪСТЕР / CLUSTER ?

Компютърните клъстери представляват група от взаимосвързани компютърни единици, които работят като една. Те притежават по-голям капацитет на съхранение, по-голяма мощност и като цяло по-обширна наличност от ресурси. Компонентите, изграждащи клъстера обикновено са свързани помежду си посредством бързи локални мрежи.
Effective Local SEO Solutions

Всички компютърни клъстери имат няколко основни задачи – предотвратяването на загубата на информация и подсигуряването на непрекъснат работен процес, в случай на възникване на проблем или срив в системата. Например притежавате онлайн магазин и е ваш приоритет той винаги да бъде достъпен за потребителите. За целта уеб сайтът работи на няколко компютъра, които гарантират, че при проблем в единия компютър, другият ще се погрижи магазинът да е онлайн и да функционира коректно. Описаният пример се отнася за създаването на уеб клъстер. Останалите видове клъстери изпълняват подобни задачи –осигуряват непрестанен работен процес и предпазват от загуба на информация.

ПРЕДИМСТВА НА КЛЪСТЕРНИТЕ СИСТЕМИ:

  • Увеличава производителността – ефективността на мрежата се подобрява благодарение на факта, че натоварването се разпределя между няколко сървъра.
  • Надеждност и бързина
  •  Поддръжка – клъстерните сървъри могат да се конфигурират по специфични начини. Освен това има възможност да се изключи определен сървър от клъстера, докато останалите продължават да работят. Това гарантира, че услугата винаги ще бъде достъпна .

УСЛУГАТА НИ ВКЛЮЧВА: КОНФИГУРИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЪСТЕРНИ СИСТЕМИ.

За да може всеки вид бизнес да се възползва от оптимално работещи системи и от предимствата, които предоставят компютърните клъстери, ние Ви предлагаме създаване на различни типове клъстери:

  • Уеб клъстери
  • Клъстери за виртуализация.
  • Клъстер за телефонна централа.
  • Firewall клъстери.
  • Swiching клъстери.

ЦЕНА

Цената се образува в зависимост от типа клъстер, който желаете да създадем за Вас и функционалностите, който той ще притежава. Потърсете ни за консултация, за да Ви запознаем по-добре със самата услуга и да Ви помогнем при вземането на решение.

ИЗБЕРЕТЕ НАС!

Предлагайки различни видове клъстери, целим да предложим на клиентите си ефективно решение за подобряване на работния процес и успешно развитие на техния бизнес. Ако желаете да се възползвате от сигурна и оптимизирана система за работа, свържете се с нас сега!