СЪРВЪРНА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

При инсталирането на голям брой различни приложения на една операционна система е напълно възможно да възникне някакъв проблем между тяхната съвместимост и сървърът да се пренатовари. За да не изпадате в подобни ситуации можете да се възползвате от услугата за сървърна виртуализация.

Какво представлява сървървърната виртуализация?

Сървърната виртуализация е софтуерна технология, позволяваща разделянето на физически сървър на виртуални ресурси, още познати като виртуални машини. Посредством този метод всеки виртуален сървър използва собствена операционна система.

Предимства на сървърната виртуализация:

 • намаляне на разходите – не са ви необходими няколко сървъра, а просто разделяне на настоящия
 • създаване на виртуални машини, които са независими от физическия хардуер
 • възможно за едновременна употреба на няколко софтуерни платформи
 • използване на пълния капацитет на сървърите
 • високо ниво на сигурност дори при непрекъсната работа
 • повишава се надеждността на функциите, извършвани от информационната система
 • сервизна поддръжка на физическите системи без да се налага спиране на работата на приложния софтуер

Услугата ни включва:

 • Екип от специалисти ще достави и инсталира хардуерните компоненти
 • Избор и инсталация на подходящ софтуер за виртуализация
 • Разпределение на наличните ресурси между създадените виртуални сървъри
 • Преместване на клиентските приложения към виртуалната среда
 • Мониторинг на работния процес на системата

Цена:

При определянето на цената се взимат предвид параметрите, които трябва да покрива виртуалният сървър. Тук визираме – броя на процесорните ядра, общата процесорна скорост, необходимото ви количество памет и др. В зависимост от индивидуалните нужди на клиента се избират подходящи функционалности и се предлага индивидуална оферта.