работа с корпоративни клиенти
Специализирани технически услуги
Администрация и интеграция на Kubernetes клъстери
Контейнеризация на приложения
Autoscale
Load Balancing

ПОДДРЪЖКА  НА СЪРВЪРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И ЛАПТОПИ

Може да заявите експертна поддръжка на сървъри и компютри без значение в коя локация се намирате. Единственото изискване е да имате интернет свързаност.Благодарение на съвременните технологии които използваме всеки ден, отдалечената компютърна поддръжка не представлява проблем за нас. Гордеем се с многобройните успешно изпълнени проекти, в областта на системната администрация и най-вече с изградената лоялна мрежа от доволни клиенти.

Гарантирана конфиденциалност на данни и клиентска информация, чрез подписване на договор.

Професионално обслужване и гарантирано време за реакция.

Успешно проектиране и изпълнение на вашите проекти.

Предлагаме абонаментна компютърна поддръжка

Възползвайте се от remote it support без значение в кой град се намирате !

Нашите клиенти