VPN Свързаност

Чрез VPN мрежата една локална или корпоративна мрежа може да се разшири през Интернет, така че отделните компютри, намиращи се в различни точки от света да бъдат свързани в частна или локална VPN мрежа и да споделят общи ресурси.

VPN позволява на потребителите да ползват защитено ресурси в тяхната корпоративна мрежа, докато се намират извън офиса. Този тип свързаност е много подходяща за бизнес, чийто офиси са разпръснати в различни части на страната или света. Благодарение на VPN технологията работниците във всеки един офис, независимо къде се намират могат сигурно да използват локален ресурс (специализиран софтуер, сървър, уеб базирани услуги и др.)

Често VPN свързаността се ползва и от хора, които искат анонимност при сърфирането си в Интернет. Независимо дали става въпрос за допълнителна сигурност или за достъпване до съдържание, което е ограничено или блокирано в дадена страна.

Предимства на VPN свързаността:

Повишена сигурност

VPN криптира целия трафик в мрежата и придава допълнителна защита на сърфирането в Интернет.

Достъпност от различни локации

независимо къде се намира офисът или самите служители, изградената корпоративна VPN мрежа може да бъде достъпвана без ограничения, сякаш всички работещи се намират в една и съща сграда.

Лесно споделяне на файлове между отдалечени офиси и служители 

изградената частна VPN мрежа позволява безпрепятствено споделяне на документация и всякакъв вид файлове, сякаш всички свързани устройства са в локална мрежа.

Цена

Цената се образува с оглед на функционалностите, които желаете да притежава Вашата VPN мрежа. За да получите пълна информация относно предлагана от нас услуга ни потърсете за консултация. За всеки клиент изготвяме специална оферта, която да отговаря на настоящите му нужди.

Изберете нас!

Професионалният ни опит и технически познания гарантират създаването на защитена VPN мрежа. С нея ще улесните работния процес между офиси в отдалечени локации и ще запазите анонимност при сърфирането си в Интернет. Потърсете ни сега, за да помогнем в изграждането на сигурност за Вас и Вашият бизнес!