CRM системи

CRM системата (Customer relationship management) е насочена основно към подобряване на клиентската удовлетвореност. За целта, компаниите използват различни практики, стратегии и технологии, с които да се подобрят бизнес отношенията с клиенти. Предназначението на системата е да събира информация от различните канали или точки на контакт с клиента (телефонни разговори, имейли, сайтът на компанията и т.н) На базата на тази информация се правят анализи и се търсят решения за повишаване на потребителското изживяване.

CRM технологията също притежава много важно предимство: подпомага запазването на сегашните клиенти, намиране на нови  и привличане обратно на отказалите се. Когато сте на ясно, къде бизнес стратегията среща трудности, може ефективно да се работи за внедряване на нови практики, които да увеличат клиентската база.

Предимства на CRM системата:

  • Създаване на клиентски профил - разполагате с информация за личните предпочитания на потребителите, техните покупки, като по този начин може да се изгради успешна дългосрочна стратегия за увеличаване на печалбите.
  • Организира процеса на работа - технологията позволява действия за бърза комуникация, календар с напомняния, които са полезни в процеса на увеличаване на клиентската база.
  • Подобряване на услугите и продуктите - с наличната от CRM информация, лесно можете да се ориентирате, кои конкретни продукти и услуги се нуждаят от подобрение.
  • Повишаване на печалбите - интегрирането на подходяща за клиентите ви маркетингова стратегия, ще увеличи успеха и печалбите Ви.

Цена

Основните фактори, които са от значение при определянето на цената са борят на потребителите, които могат да ползват софтуера. Взема се под внимание и колко памет ще бъде необходима за съхраняване на данните. Не на последно място, цената се формира и в зависимост от това, дали ще се ползва готово модул или ще има нужда от създаване на персонален.

Изберете нас!

Ние извършваме експертни софтуерни услуги, целящи да помогнат на бъдещото Ви развитие. Гарантираме на клиентите си, че ще получат отлично работещ софтуер, с който да оптимизират работния си процес и да печелят повече. Потърсете ни за консултация, с удоволствие ще споделим опита си с Вас!