Инсталиране на AWS CLI в Линукс сървър

Системни администратори, които поддържат сървъри в инфраструктурата на  Амазон, често използват специфичния command line interface.

Може да го инсталираме бързо и лесно на Линукс сървър :

 

[root@rds src]#  curl "https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip" -o "awscli-bundle.zip"
[root@rds src]# yum install unzip
[root@rds src]# unzip awscli-bundle.zip
[root@rds src]# ./awscli-bundle/install -i /usr/local/aws -b /usr/local/bin/aws
[root@rds src]# aws --version
aws-cli/1.16.17 Python/2.7.5 Linux/3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 botocore/1.12.7

 

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове