Как да инсталираме DynamoDB сървър в CentOS 7

В тази статия ще ви покажем как да пуснем DynamoDB сървър в CentOS 7.

Повече информация за DynamoDB може да намерите тук .

Сваляме последната версия :

cd /usr/src/

wget https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/dynamodb-local-frankfurt/dynamodb_local_latest.tar.gz

tar -xf dynamodb_local_latest.tar.gz

Може да стартираме услугата по следният начин:

java -Djava.library.path=./DynamoDBLocal_lib -jar DynamoDBLocal.jar -sharedDb

Нека създадем сървис за DynamoDB .

useradd dynamodb
mkdir -p /opt/dynamodb/data
chown -R dynamodb:dynamodb /opt/dynamodb/
mv DynamoDBLocal.jar /opt/dynamodb/
mv DynamoDBLocal_lib/ /opt/dynamodb/

vim /etc/systemd/system/dynamodb.service

[Unit] Description=DynamoDB on Localhost
After=network.target
Documentation=https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DynamoDBLocal.html

[Service] Environment=deploydir=/opt/dynamodb
Type=simple
User=dynamodb
Group=dynamodb

ExecStart=/usr/bin/java -Djava.library.path=${deploydir}/DynamoDBLocal_lib -jar ${deploydir}/DynamoDBLocal.jar -sharedDb -dbPath ${deploydir}/data

[Install] WantedBy=multi-user.target

systemctl daemon-reload

Стартираме демона:

systemctl start dynamodb

Спиране на демона:

systemctl stop dynamodb

Конфигуране на DynamoDB за стартиране при пускане на системата:

systemctl enable dynamodb

 

Фирма ЕМДИ ЗЕРО предлага специализирана техническа поддръжка на сървъри.

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове