Как да заменим повреден диск в FreeBSD рутер

Може да видим състоянието на софтуерният райд масив в FreeBSD чрез gmirror инструмента:


Edit /etc/motd to change this login announcement.
root@rio:~ # gmirror status
Name Status Components
mirror/gm0 DEGRADED ada0 (ACTIVE)

Както виждаме, райд масива е в статус „DEGRADED“, и ние трябва да подменим изключеният от масива диск .

Поддръжка на FreeBSD сървъри

Поддръжка на FreeBSD сървъри

 

 

Нека видим съобщенията от FreeBSD кернела:


ada0 at ata2 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
ada0: ATA8-ACS SATA 3.x device
ada0: Serial Number Z3TVQPZE
ada0: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada0: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada0: quirks=0x1<4K>
ada0: Previously was known as ad4
ada1 at ata3 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada1: ATA8-ACS SATA 3.x device
ada1: Serial Number Z3TVTVZ5
ada1: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada1: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada1: quirks=0x1<4K>
ada1: Previously was known as ad6
GEOM_MIRROR: Component ada1 (device gm0) broken, skipping.
GEOM_MIRROR: Cancelling unmapped because of ada0.
GEOM_MIRROR: Device mirror/gm0 launched (1/2).
GEOM_MIRROR: Component diskid/DISK-Z3TVTVZ5 (device gm0) broken, skipping.
GEOM_MIRROR: Cannot add disk diskid/DISK-Z3TVTVZ5 to gm0 (error=22).

 

Чрез gmirror forget , указваме на райд масива да „забрави“ дисковете които не са свързани в масива.


root@rio:~ # gmirror status
Name Status Components
mirror/gm0 DEGRADED ada0 (ACTIVE)
root@rio:~ # gmirror forget gm0
root@rio:~ # gmirror status
Name Status Components
mirror/gm0 COMPLETE ada0 (ACTIVE)

След това, изваждаме проблемният диск и добавяме новият.


root@rio:~ # dmesg | grep ada
ada0 at ata2 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
ada0: ATA8-ACS SATA 3.x device
ada0: Serial Number Z3TVQPZE
ada0: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada0: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada0: quirks=0x1<4K>
ada0: Previously was known as ad4
ada1 at ata3 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada1: ATA8-ACS SATA 3.x device
ada1: Serial Number Z3TVTVZ5
ada1: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada1: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada1: quirks=0x1<4K>
ada1: Previously was known as ad6
GEOM_MIRROR: Component ada1 (device gm0) broken, skipping.
GEOM_MIRROR: Cancelling unmapped because of ada0.

FreeBSD системата, за да идентифицира новият хард диск, трябва да „ресканираме“ контролера чрез инструмента  camcontrol.


root@rio:~ # camcontrol rescan all
Re-scan of bus 0 was successful
Re-scan of bus 1 was successful
Re-scan of bus 2 was successful

Проверяваме дали виждаме новият диск:


root@rio:~ # dmesg | grep ada
ada0 at ata2 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
ada0: ATA8-ACS SATA 3.x device
ada0: Serial Number Z3TVQPZE
ada0: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada0: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada0: quirks=0x1<4K>
ada0: Previously was known as ad4
ada1 at ata3 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada1: ATA8-ACS SATA 3.x device
ada1: Serial Number Z3TVTVZ5
ada1: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada1: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada1: quirks=0x1<4K>
ada1: Previously was known as ad6
GEOM_MIRROR: Component ada1 (device gm0) broken, skipping.
GEOM_MIRROR: Cancelling unmapped because of ada0.
ada1 at ata3 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada1: s/n WD-WCASY7850929 detached
(ada1:ata3:0:0:0): Periph destroyed
ada1 at ata3 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada1: ATA8-ACS SATA 2.x device
ada1: Serial Number WD-WCASY7850929
ada1: 150.000MB/s transfers (SATA, UDMA5, PIO 8192bytes)
ada1: 610480MB (1250263728 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada1: Previously was known as ad6

 

Виждаме статуса на райд масива, след което добавяме новият диск.

Препоръчително е преди да добавим диска в масива, да изчистим неговата метадата в случай че е участвал в друг райд масив.


root@rio:~ # gmirror status
Name Status Components
mirror/gm0 COMPLETE ada0 (ACTIVE)
root@rio:~ # gmirror insert gm0 ada1
root@rio:~ # gmirror status
Name Status Components
mirror/gm0 DEGRADED ada0 (ACTIVE)
ada1 (SYNCHRONIZING, 0%)

Проверяваме статуса на ребилдване:


root@rio:~ # gmirror status
Name Status Components
mirror/gm0 DEGRADED ada0 (ACTIVE)
ada1 (SYNCHRONIZING, 14%)

 

В случай че имате нужда от помощ при поддръжка на вашите FreeBSD сървъри, може да се обърнете към нас за безплатна ИТ консултация.

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове