Docker платформа за цифрова трансформация

Docker платформа за цифрова трансформация

Иновациите в днешно време идват от софтуерни компании, които трябва чрез своите разработчици да предоставят бързо ново преживяване на клиентите. Иновациите могат да бъдат в различни по формат приложения – от традиционни до cloud  базирани приложения.

Docker дава възможност на организациите да постигнат тези цели, като предоставят пълен пакет (от десктопа до дата центъра) за разработване на приложения, като същевременно се използват процесите, хората и инструментите, които те имат на разположение към текущия момент. В допълнение към изграждането и стартирането на приложения, платформата Docker осигурява пълна сигурност, без да забавя иновациите с автоматизирано управление през целия жизнен цикъл на приложението.

Docker е инструмент, създаден да улесни създаването, скалирането и стартирането на приложения чрез използване на контейнери. Контейнерите позволяват на програмиста да обедини приложението с всички компоненти, от които се нуждае, като библиотеки и други, и да го достави като един пакет / image /. По този начин, благодарение на контейнера, разработчикът може да бъде уверен, че приложението ще работи на всяка друга машина на Linux, независимо от персонализираните настройки, които машината може да има, които могат да се различават от машината, използвана за писане и тестване на кода.

В известен смисъл Docker е като виртуална машина. Но за разлика от виртуална машина, вместо да създава цяла виртуална операционна система, Docker позволява на приложенията да използват същото ядро на Linux като системата, в която те работят и изисква само приложенията да се доставят  с неща, които вече не работят на хост компютъра. Това дава значително увеличение на производителността и намалява размера на приложението.

И може би най- важното е, че Docker е с отворен код. Това означава, че всеки може да допринесе за подобряването на Docker и да го разшири, за да отговори на собствените си нужди, ако се нуждае от допълнителни функции, които не са достъпни извън традиционно предлаганите.

 

Docker контейнери

 

За кого е предназначен Docker?

Docker е инструмент, който е предназначен да се възползва както от разработчици, така и от системни администратори, което го прави част от много инструменти на DevOps веригата. За разработчиците това означава, че те могат да се съсредоточат върху писането на код, без да се притесняват от системата, на която в крайна сметка ще работят. Тя също така им позволява да получат начален старт, като използват една от хилядите програми, които вече са проектирани да се изпълняват в контейнер на Docker като част от тяхното приложение. За оперативния персонал Docker дава гъвкавост и потенциално намалява броя на необходимите системи поради малкия отпечатък“, който оставя и поради по-ниските  разходи.

Предимствата на Docker

Docker контейнерите предоставят начин за изграждане на корпоративни и бизнес приложения, които са по-лесни за сглобяване, поддръжка и придвижване от конвенционалните им колеги.

 

Docker контейнерите позволяват изолиране и контрол

Докер контейнерите държат приложенията изолирани не само едно от друго, но и от основната система. Това не само прави софтуера по-чист, но улеснява диктуването как дадено приложение, базирано на контейнери,използва системните ресурси – CPU, GPU, памет, I / O, мрежи и т.н. Това също улеснява и гарантира, че информацията и кода ще бъдат разделени.

 

Docker контейнерите позволяват преносимост

Всеки Docker контейнер работи на всяка машина, която поддържа средата за изпълнение на контейнера. Приложенията не трябва да бъдат обвързани с хост операционната система, така че както средата на приложението, така и основната операционна среда могат да се запазят чисти и минимални. Например, MySQL за Linux контейнер ще работи на повечето Linux системи, които поддържат работа с контейнери.

Приложенията, базирани на контейнери, могат лесно да бъдат премествани от системи за предварително придвижване в cloud среди или от лаптопи на разработчици до сървъри, стига целевата система да поддържа Docker и някой от инструментите на трети страни, които може да се използват с него, като Kubernetes например.Обикновено изображенията / images/ на контейнери на Docker трябва да бъдат изградени за конкретна платформа. Например, контейнер за Windows, няма да работи под Linux и обратното.

 

Docker контейнерите дават възможност за комбиниране

Повечето бизнес приложения се състоят от няколко отделни компонента, организирани в „стак“ – уеб сървър, база данни, кеш памет. Контейнерите позволяват обединяването на тези компоненти във функционална единица с лесно сменяеми „части“. Всеки компонент се осигурява от различен контейнер и може да се поддържа, актуализира, разменя и променя независимо от останалите. Това е по същество моделът за микроуслуги на дизайна на приложението. Чрез разделянето функционалността на приложението на отделни, самостоятелни услуги, моделът на микроуслугите предлага забавяне на традиционните процеси на развитие и негъвкавите монолитни приложения. Леките и преносими контейнери улесняват изграждането и поддръжката на базирани на микроуслуги приложения.

 

Предизвикателствата

Всяка стъпка, която добавяте към процеса на внедряване на приложение, увеличава общия риск, който е присъщ за транспортирането му до производство. Docker комбинира работен поток с прост набор от инструменти, който е насочен категорично към справяне с тези проблеми. По този начин той насочва процеса ви на развитие към някои най-добри практики в отрасъла, а неговият самоуверен подход води до по-добра комуникация и по-стабилно изработени приложения.

 

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове