Пренасочване на портове към DVR от Linux рутер

Как да пренасочим  портове към DVR  за видеонаблюдение от Линукс рутер ?

В тази статия ще ви покажем реален пример от нашата практика при монтаж на камери и системи за видеонаблюдение. В този случай имаме Linux базиран рутер при наш клиент, който иска, чрез приложение от своя смартфон, да гледа камерите на своя обект. Естествено, това не представлява никакъв проблем. В Linux операционната система, може да пренасочим портове чрез IPtables. Това са правилата, които използваме. DVR устройството е с IP адрес 192.168.20.108.


root@Border:# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.20.108:80
root@Border:# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 554 -j DNAT --to 192.168.20.108:554
root@Border:# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 554 -j DNAT --to 192.168.20.108:554
root@Border:# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 37778 -j DNAT --to 192.168.20.108:37778
root@Border:# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 37777 -j DNAT --to 192.168.20.108:37777

Сега ще покажем версията на IPtables, инсталирана на Linux рутера.


root@Border:# iptables -V
iptables v1.4.21

Нека да проверим NAT таблицата на Linux рутера за преминали пакети:


root@Border:~# iptables -L -n -v -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2762 packets, 279K bytes)
pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
87  5508 DNAT       tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:80 to:192.168.20.108:80
0     0 DNAT       udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:554 to:192.168.20.108:554
0     0 DNAT       tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:554 to:192.168.20.108:554
0     0 DNAT       udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            udp dpt:37778 to:192.168.20.108:37778
5   320 DNAT       tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:37777 to:192.168.20.108:37777

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове