Обновяване на сървър бази данни

Поддръжка на сървър бази данни

 

Днес имахме ситуация, в която трябваше да обновим текущ сървър MariaDB  версия 5.5.60 до версия 10.3.10 .


[root@database ~]# rpm -qa | grep mariadb

mariadb-server-5.5.60-1.el7_5.x86_64

mariadb-5.5.60-1.el7_5.x86_64

mariadb-libs-5.5.60-1.el7_5.x86_64

 

Добавяме официалното репозитори от което трябва да свалим по-новата версия.

[root@database ~]# vim /etc/yum.repos.d/MariaDB10.repo


[mariadb] name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Правим бекъп на базите данни

Преди да предприемем каквито и да било действия, задължително създаваме бекъп копие.

 

[root@database ~]# systemctl  stop mariadb

[root@database ~]# cp -r /var/lib/mysql /usr/mysqlbackup

 

Деинсталираме текущата версия.

[root@database ~]# yum remove mariadb-server mariadb-libs

Инсталираме новите пакети.

[root@database ~]# yum install MariaDB-server MariaDB-client

 

Подготовка за стартиране на новият сървър

[root@database ~]# systemctl  start mysql

 

Задължително пускаме ъпгрейд процедура за всички бази данни.

 

[root@database ~]# mysql_upgrade -p

 

Нека видим новата версия

[root@database ~]# mysql --version

mysql  Ver 15.1 Distrib 10.3.10-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

 

 

За консултация и поддръжка на сървъри може да се обърнете към нашият екип.

 

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове