Мониторинг на raid controller в Proxmox VE 4.4

виртуализация с proxmox

виртуализация с proxmox

В тази статия ще покажем как да конфигурираме мониторинг на райд контролер на сървър HP ProLiant DL380 G5.

На този сървър има инсталиран Proxmox VE 4.4 . Proxmox е софтуер за сървърна виртуализация с отворен код, базиран на KVM виртуализация и Линукс контейнери. С Proxmox който е базиран на Debian Linux, може лесно да създаваме виртуални сървъри и линукс контейнери.

За да инсталираме hpacucli (HP Command Line Array Configuration Utility ) инструмента,
трябва да добавим допълнително хранилище (repository).

root@proxmox:/usr/src# apt-get install vim curl

Това е процедурата по добавяне на хранилището.

root@proxmox:/usr/src# vim /etc/apt/sources.list

#hp raid
deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp jessie/current non-free

Добавяме GPG ключове

curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey1024.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpPublicKey2048_key1.pub | apt-key add -
curl http://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub | apt-key add -


root@proxmox:/usr/src#apt-get update
root@proxmox:/usr/src#apt-get install hpacucli

Сега ще разгледаме подробно конфигурацията на райд контролера.

root@proxmox:/usr/src# hpacucli
HP Array Configuration Utility CLI 9.40.12.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.

=> rescan
=> ctrl all show config

Smart Array P400 in Slot 1 (sn: PA2240J9STV2TD)

array A (SAS, Unused Space: 0 MB)

logicaldrive 1 (410.0 GB, RAID 6, OK)

physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 146 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 72 GB, OK)

=>

Както виждаме, в случая имаме конфигуриран RAID 6, няма повредени дискове.

Има готов скрипт за Nagios мониторинг софтуер .
Ето и резултат от неговото изпълнение:

root@proxmox:/usr/src# ./check_hparray -s 1
RAID OK Smart Array P400 in Slot 1 array A logicaldrive 1 (410.0 GB, RAID 6, OK))
root@proxmox:/usr/src# vim ./check_hparray

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове