Инсталация на MongoDB сървър от бази данни.

MongoDB сървър от бази данни.

Ще ви покажем как да инсталите MongoDB сървър от бази данни в Линукс.

В нашият случай е необходимо да инсталираме MongoDB версия 4.

Дистрибуцията  която използваме е CentOS 7.

 


vim /etc/yum.repos.d/mongodb-org-4.repo

[mongodb-org-4.0] name=MongoDB Repository
baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/
gpgcheck=1
enabled=1
gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-4.0.asc

 


yum upgrade
yum install -y mongodb-org

Конфигураме MongoDB услугата да се стартира при стартиране на системата.

systemctl enable mongod

Стартираме демона.

systemctl start mongod


mongo --version
MongoDB shell version v4.0.6

 

В случай че имате нужда от консултация или поддръжка на сървъри от бази данни, свържете се с нас.

 

Свързани статии:

Инсталация на DynamoDB сървър в Линукс.

Обновяване на MariaDB сървър  бази данни.

Конфигурация на MySQL репликация.

 

 

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове