За какво използваме лоуд балансери ?

Какво e  „Load Balancer“?

Какво означава Load Balancer и как работи:

Когато имате корпоративно приложение или уебсайт, който получава много посещения, сървърът ви може да е под голямо натоварване. В този случай може да помислите за разпределяне на натоварването между няколко различни  сървъра. Разпределянето на претоварването между различни сървъри ще направи „Load Balancing„. Лоуд Балансерът на трафика ще разпредели натоварването на вашата система към множество отделни системи. За да направи разпределението на претоварването, той  използва няколко вида алгоритми, които ще разясним по-късно.

Има два типа Load Balancers на високо ниво, които прилагат различни видове алгоритми.

  1. Hardware Load Balancer
  2. Software Load Balancer

Hardware Load Balancer vs. Software Load Balancer

1 Hardware load balancer, известен също като хардуерно устройство за балансиране на натоварването, е собствено устройство, изградено върху персонализирани ASIC, за да разпределя трафика между множество сървъри за приложения в мрежата. За да осигури оптимална производителност, hardware load balancer разпределя трафика според персонализирани правила, така че сървърите на приложенията да не бъдат претоварени.

         

F5 LoadBalancer

Хардуерен лоад балансер

 Как работи:

Hardware load balancer се намира между входящия трафик и вътрешните сървъри, като по същество действа като „трафик полицай“. Когато клиентите посетят уебсайта, те първо минават през лоуд балансера, който след това ги  насочва към различни сървъри. Хардуерните load balancers обикновено се слагат по две устройства, в случай че едно от тях спре да работи.

Пример за hardware load balancer:

BIG-IP балансиращото натоварване на F5 е серия от продукти, обхващащи софтуер и хардуер, предназначени за високо натоварване, контрол на достъпа и решения за сигурност. Точно така, името BIG-IP е взаимозаменяемо между контролера за доставка на софтуер и хардуер на F5 и продуктите за сигурност.

Хардуерните лоад балансери предлат:

  • Layer 4 balancing
  • Layer 7 balancing

 

BIG-IP VE е платформа за доставка на приложения и услуги за сигурност от F5 Networks, която осигурява скорост, наличност и сигурност за критични за бизнеса приложения и мрежи.

2  Software load balancers

Софтуерният лоад балансер представля софтуер, чрез който лесно може да разпределим огромно количество трафик и натоварване към сървър или група от много сървъри.

Кога се използват софтуерни лоад балансери:

Софтуерният лоад балансер, може да бъде използван  както в големи така и при малки инфраструктури. Може да използваме софтуерен лоад балансер, когато имаме нужда от бързо и гъвкаво решение. Също така, може да бъде инсталиран на всяка Линукс диструбуция. Най-голямото предимство е, че е напълно безплатен.

Три различни основни алгоритъма, използвани от software load balancing:

  • Weighted scheduling algorithm
  • Round Robin scheduling
  • Least connection first scheduling

Два примера за software load balancer:

       1  HAProxy е безплатно, много  надеждно решение, предлагащо high availability, балансиране на натоварването и проксиране на TCP и HTTP базирани приложения. Подходящ е  за уеб сайтове с много голям трафик. Haproxy има пакети за най-разпространени дистрибуции на Linux и често се използва по подразбиране в облачни платформи.

 

Haproxy load balancer

Haproxy

 

 

 

 

 

 

      2  Nginx е известен като уеб сървър, който предоставя гъвкави възможности за кеширане, може да се използва като обратен прокси, разбира се и  като лоуд балансер. Може да се използва за много други неща, включително обслужване на статични файлове или стартиране на динамични приложения.

Nginx Load Balancer

Nginx Load Balancer

Можете да използвате Nginx и HAProxy едновременно, за да се възползвате от възможностите и на двете приложения.

Разликата между  хардуерен и софтуерен лоад балансер

  • Най-очевидната разлика между хардуерните и софтуерните лоуд балансери  е, че за да ползвате hardware load balancer  трябва да закупите физическо устройство, докато  ако решите да използвате software load balancer може просто да го инсталирате на стандартен Линукс сървър, или на VPS сървъри. Всяко хардуерно устройство трябва да работи  с допълнително устройство за резервираност, в случай че основното устройство спре да работи.
  • За разлика от hardware load balancer, който изисква  сертифицирано хардуерно устройство, софтуерните решения обикновено работят на стоков хардуер, което ги прави по-евтини и по-гъвкави.
  • В случай че изберете хардуерен лоад балансер, вие се ограничавате откъм натоварване което може да понесете. При увеличаване на трафика многократно, трябва да минете към по-висок клас устройство, което води до повече разходи. Също така, поддръжката на хардуерно устройство, е препоръчително да се извършва от сертифицирана фирма интегратор.

 

Cloud load balancer се отнася до разпределяне на клиентски заявки в множество сървъри за приложения, които работят в облачна среда. Подобно на други  типове лоад балансери, cloud load balancer ви позволява да увеличите максимално производителността и надеждността на приложението. Неговите предимства пред традиционното балансиране на натоварването на локалните ресурси са по-ниската цена и лекотата на мащабиране на приложението нагоре или надолу, за да отговаря на търсенето.

Заявете безплатна оферта

Ние предлагаме професионални услуги в сферата на ..

Още от нашия блог

Всички постове